Startup има за цел да превърне инвазивните миди зебра в езерото Мичиган във възобновяем продукт


AntiMussel се надява да използва мидите зебра като възобновяем източник на калциев карбонат, обикновено преработен от варовик в продукти като Tums.

News Makanany