„Току-що беше изчезнал“ – шокът, когато технологията се провали – BBC

„Току-що беше изчезнал“ – шокът, когато технологията се провали BBC

Information Makanany