С разрастването на град Ню Йорк черните жители се чудеха какво дишат. Данните за качеството на въздуха предлагат улики


Като част от щатския закон за климата от 2019 г., Ню Йорк наблюдава качеството на въздуха в избрани региони с история на замърсяване в маргинализирани общности.

News Makanany