Събирачите на отпадъци помагат в борбата с изменението на климата

В целия глобален юг събирачите на отпадъци помагат за пренасочването на тонове органични отпадъци от депата, където отделят метан, докато се разграждат и гният. (17 март) (AP Video clip: Joeal Calupitan)

News Makanany