Стотици се събират за възпоменание на MLK в църквата във Вирджиния, честване на „Деня на службата“


Основният лектор на празника на краля на баптистката църква Tabernacle сравнява наследството на иконата за граждански права с историята на добрия самарянин

News Makanany