Старата от десетилетия формула за нивото на бедност в САЩ „няма смисъл“ през 2022 г., казват експерти. Ето защо все още се използва.


Федералната формула за линията на бедността е остаряла и непълна – и подчертава само малка част от финансовите затруднения в страната, казват експерти.

News Makanany