Разяснение на гражданската давност


Адвокат Пол Моунс, който е представлявал жертви на сексуално насилие в 40 щата, обяснява защо правосъдието може да зависи от това къде живеят оцелелите.

News Makanany