Равнинните племена връщат своите диви „роднини“

Племената от северните равнини работят усилено, за да върнат чернокраките порове, едни от най-застрашените бозайници в Северна Америка, и бързите лисици в техните земи. Това не е лесна задача, но старейшините са поели ангажимент да възстановят земите си (8 декември) (видео на AP от Матю Браун)

News Makanany