“Огромен крайъгълен камък,” Първият бизнес се открива в сградата Sector Sq. на Рединг – KRCR

„Огромен крайъгълен камък“, отваря се първият бизнес в сградата Current market Square на Рединг KRCR

Information Makanany