„Нов сезон“: защитници на абортите се събират в окръг Колумбия за март за живот, първи след преобръщането на делото Роу срещу Уейд


Активисти против абортите маршируват всяка година от 1973 г. насам, когато е постановено решението на Върховния съд, даващо право на аборт, Роу срещу Уейд.

Information Makanany