Новият губернатор на Аризона ще преразгледа процедурите за изпълнение

Новият губернатор на Аризона нареди преразглеждане на процеса на възлагане на обществени поръчки за смъртоносен газ и смъртоносни инжекционни лекарства и други протоколи за екзекуции, заявявайки, че щатът има история на лошо управление на екзекуциите. (20 януари)

News Makanany