На кого вярвате: правителството или бизнеса? [Infographic]

Дали бизнес общността е сила на доброто в света и трябва ли да бъде защитена от прекалено усърдни правителства? Или е обратното и правителствата защитават хората, като изглаждат ръбовете на късния етап на капитализма? Най-новото издание на Edelman Rely on Barometer разкрива в кои страни хората са склонни да вярват на едното или на другото. Според проучването, проведено в края на 2022 г., хората в Южна Африка са по-склонни да ценят бизнеса пред правителството, отколкото тези в която и да е друга нация сред 28-те включени. Това до голяма степен се дължи на факта, че доверието в правителството е толкова ниско в страната. Напоследък нацията е свидетел на справедлив дял от корупционни скандали, които някои дори описват като „завладяване на държавата“. Само 22% от южноафриканците казаха миналата година, че имат доверие в правителството. Въпреки средното доверие в бизнеса в страната от 62%, това доведе до най-високия нетен резултат на доверие за бизнеса в проучването от 40%. Тази диаграма показва нетното доверие в правителството/бизнеса в избрани държави през 2022 г. (в проценти). Statista Mexico, от друга страна, постигна висок резултат на нетно бизнес доверие чрез ниско до средно доверие в правителството и повишено доверие в бизнес. През 2022 г. доверието в бизнеса в страната е с 24% по-високо от доверието в правителството. Други нации в проучването, които имат особено ниско доверие в своите правителства, са Аржентина и Нигерия, които имат второто и третото най-високо нетно доверие в бизнеса в резултат на това, както и Япония, Обединеното кралство и Испания. Съединените щати постигнаха среден резултат и за двата показателя, но тъй като доверието в правителството изостава малко, бизнесът постигна нетен положителен резултат от 13%. Потиснически=достоен за доверие? Страните, в които доверието в правителството и доверието в бизнеса са оценени най-равномерно, са склонни да имат доста неутрална позиция и по отношение на двете. Тези места включват Германия и Швеция, както и Канада и Франция. Нациите, в които доверието в правителството победи, междувременно показаха тенденция като цяло да се доверяват и на двете общности. Такъв беше случаят в Китай, където бизнесът се радва на доверие от 84%, а правителствата от 89%. В Саудитска Арабия тези числа възлизат на 73% и 83%, което води до нетно доверие в правителството от 10%. Други държави, в които потисническите правителства често се ползваха с доверието на своите граждани, бяха Сингапур и Обединените арабски емирства. — Графика от Statista

News Makanany