Нарастващото разнообразие на Hamline, признато от MSP Organization Journal

Вицепрезидентът на Hamline по управление на записването Mai Nhia Xiong-Chan наскоро беше представена в статия в Minneapolis / St. Paul Business Journal, описваща успеха на университета в привличането на по-разнообразно студентско тяло. През последното десетилетие популацията на небелите студенти в Хамлайн се е увеличила с 13%, нараствайки от 18% от студентското тяло през 2011 г. до 31% през 2021 г. – отбелязвайки третото най-голямо увеличение в щата през този период. Прочетете цялата статия тук.

News Makanany