Мета, която е майка на Fb, планира да съкрати още 10 000 служители – CNN

Мета, която е майка на Fb, планира да съкрати още 10 000 служители на CNN

Information Makanany