Какво е Денят на Свети Патрик? Защо го празнуваме и защо носим зелено? Какво трябва да знаете


Денят на Свети Патрик в Америка може да се разглежда като гърне със злато в календара – шанс да облечете зелено, докато търсите ирландски произход.

Information Makanany