Изисква се „доказателство за летищна дейност“, за да влезете в О’Хеър през нощта от синята линия, казват служители – Chicago Sunshine-Times

Изисква се „доказателство за работа на летището“, за да влезете в О’Хеър през нощта от Синята линия, казват служители Chicago Sun-Times

News Makanany