Заместник-министър: Тази година в Саравак ще бъдат създадени 23 нови цифрови икономически центъра

КУЧИНГ, 19 март — Общо 23 нови дигитални икономически центъра (PEDi) ще бъдат създадени в Саравак тази година, за да насърчават и повишават нивото на интернет грамотност сред обществеността. Заместник-министърът на комуникациите и цифровите технологии Тео Ние Чинг каза, че в момента Саравак има общо 133 PEDi в цялата страна. Тя каза, че създаването на центровете също е част от по-големия план на правителството да има поне един интернет център във всеки щатски избирателен район в цялата страна. „С PEDi можем да научим особено хората от селските райони как те могат да използват интернет и също така да бъдат част от цифровата икономика. „Също така целта на моето министерство е до 2025 г. цифровата икономика да може да допринася с най-малко 25,5 процента за брутния вътрешен продукт (БВП) на страната“, каза тя репортери след посещение на Radio Televisyen Malaysia (RTM) Кучинг тук, днес. — Бернама

Information Makanany