Законодателите от Айова приемат училищна „сметка за баня“, насочена към транссексуални ученици


Транссексуалните студенти не могат да използват тоалетна или съблекалня, която съответства на тяхната полова идентичност, според законопроекта на Айова.

News Makanany