Голяма бизнес и обществена група в китайския квартал обявява противопоставянето си на арена на Sixers – The Philadelphia Inquirer

Голяма бизнес и обществена група в китайския квартал обявява противопоставянето си на арена на Sixers Филаделфия Инкуайърър

Information Makanany