Все повече градове се отличават с политики за равенство на LGBTQ дори на фона на враждебно законодателство, сочи доклад


Годишният индекс за общинско равенство на HRC отбеляза увеличение в броя на градовете, получаващи перфектни резултати и най-високата средна национална стойност.

Information Makanany