Водите от наводнения препускат през потоците на Аризона

Жителите и туристите в Северна Аризона се опитаха да се върнат към обичайната работа, след като заповедите за евакуация, предизвикани от дъжд и наводнения, бяха отменени в четвъртък сутринта. (16 март)

News Makanany