Бизнес програма | Университет Брандейс

Контролен списък за кандидатстване за стаж Bus 89b Намерете работа или стаж, свързан с вашата основна област/програма на обучение. Вземете ПОДПИСАНО и датирано писмо с оферта от вашия работодател, което включва следната информация: Име на работодателя (писмото с оферта трябва да е на фирмената бланка) Длъжност Физически адрес на работното място (включете улица, град, щат и пощенски код не пощенска кутия) Конкретни начални и крайни дати на работа (Началните и крайните дати трябва да бъдат написани във формат месец/ден/година) Моля, имайте предвид, че трябва да сте сте се записали в стажантския курс преди да започнете своя стаж. За академичен кредит вашият стаж трябва да е с продължителност най-малко 6 седмици и най-малко 100 работни часа. Посочете заетост на пълен работен ден (21 или повече часа/седмично) или на непълен работен ден (1-20 часа/седмица) Име на вашия ръководител Списък с ежедневните работни задължения (това е много важно!) Пълен формуляр за регистрация на стаж. След като вашият стаж бъде одобрен, ще бъдете записан в курса Bus 89b. Международните студенти също ще трябва да попълнят CPT заявлението.

News Makanany