Бизнес запасите в САЩ спадат за първи път от близо две години – Reuters.com

Бизнес материалните запаси в САЩ спадат за първи път от близо две години Reuters.com

News Makanany