Американският наркоцар иска Индия да спре потока от химикали, използвани от мексиканските картели за фентанил


Известно е, че прекурсорните химикали, изпращани до Мексико, идват от Китай, но Индия също е източник на наркокартели, произвеждащи фентанил и мет.

News Makanany